วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
ทำเนียบพระสงฆ์

พระอธิการปิยะพงศ์ ปิยธมฺโม
( เจ้าอาวาสวัด )

พระดำรง ปิยสีโล
พระลูกวัด

พระสมบูรณ์ อนาลโย
พระลูกวัด

พระกิตติศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ
พระลูกวัด ( admin เว๊บ )

พระเชียวชาญ อินฺทวีโร
พระลูกวัด