วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระบรมสารีริกธาตุ
อัฐิธาตุ อดีตเจ้าอาวาส ( หลวงพ่อบุญศรี ฐิติญาโณ )
พระธาตุเจดีย์ศรีโสฬส