วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
วันนี้ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๖.๐๐น. เทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน สถานศึกษา/สถานประกอบการ และประชาชนในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาคาราม หมู่ที่ ๔ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป

ทางวัดนาคาราม ขออนุโมทนาบุญท่านทานบดี   ผู้ใจบุญใจกุศล   มีเจตนาดี  ขออานิสงส์แห่งการสั่งสมบารมีในครั้งนี้. จงดลบันดาลให้ท่านและคนที่ท่านรัก.  จงเป็นผู้มีความสุข. ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ. ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์สมบัติ. สวรรค์สมบัติ. และนิพพานสมบัติ  ตามความปรารถนาเทอญ.

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,20:16   อ่าน 352 ครั้ง