วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
เรามีหนี้สงฆ์
เรามีหนี้สงฆ์

เรามีหนี้สงฆ์หรือไม่...หนี้สงฆ์คืออะไร ??? ย้ำกรรมหนัก !!!"มาชำระหนี้สงฆ์ ตัดกรรม ความยากจนเรื้อรังกันเถอะ คนที่ลำบากยากจน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน มีปัญหาการงาน การเงิน ที่ไม่สามารถปลดเปลื้องได้ แม้จะปิดนรกขุม 2 ไปแล้ว ลองมาทบทวนดูสิว่า เรามีหนี้สงฆ์หรือไม่ หนี้สงฆ์คืออะไร"หนี้สงฆ์ คือ

1. การลักทรัพย์ในเขตวัด เขตบุญ สถานที่สาธารณะ

2. ไม่ได้ลัก แต่นำมาโดยไม่รู้ว่า เป็นบาป เช่น นำอาหารวัดกลับบ้าน นำอาหารที่ตนนำไปทำบุญ แต่พระไม่ฉัน กลับบ้าน หรือ ยักยอกอาหารพระ ผู้ทรงศีล ผู้ประพฤติธรรม

3. ใช้อุบายนำอาหารท่านมากินมาใช้ โดยท่านไม่ได้อนุญาต ด้วยความเต็มใจ หรือ แม้แต่เจ้าอาวาสให้ แต่สิ่งนั้นไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัวเจ้าอาวาส แต่เป็นทรัพย์ของสงฆ์ คือสงฆ์ทั้งคณะต้องมีฉันทามติยกให้ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช้อุบายให้ท่านยกให้ จึงจะไม่เป็นบาป

4. แม้แต่ข้าวพระพุทธ อาหารพระพุทธ ก็ไม่อาจนำมาทานต่อได้ เพราะ เราไม่มีสิทธิ์สถาปนาตัวเองเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ประการใด (หลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนไว้ในหนังสือตอบปัญหาธรรม)

5. หรือแม้แต่ผัก ผลไม้ในวัด ของใช้ ของสังฆทาน นำมาใช้ส่วนตัว นำกลับบ้าน คิดว่าวัดหรือเขตบุญนั้นไม่ใช้ นำมาใช้หรือขาย

6. เงินเรี่ยไร ผ้าป่ากฐิน หรือบุญใดๆ หากผู้ใดนำไปใช้ส่วนตัว ยักยอก ไม่นำไปทำบุญ หรือ หาอุบายแจกซองหรือเรี่ยไร หากินกับการบุญ หรือ นำเงินกฐินมาซื้อเหล้า จ่ายค่ารถ หรืออื่นๆ

7. เงินที่มีผู้ฝากทำบุญ แต่ไม่นำไปทำบุญทันที หรือ นำทำไม่ทั้งหมด ยักยอกไว้ หรือคิดเข้าข้างตนเองว่า เขาเต็มใจร่วมบุญกับตนแต่ไม่นำไปทำบุญจริง นำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือครอบครองไว้

8. เป็นมักทายก หรือ อาศัยอยู่ในวัด นำของส่วนรวมมาใช้เป็นส่วนตัว ใช้เล่ห์อุบายให้ได้ทรัพย์ นิยมให้คนนำเงิน หรือสิ่งของมาให้ตน ชอบของฝาก ชอบหาลาภสักการะ โดยอาศัยเขตบุญ

9. นำอาหารของสงฆ์ หรือผู้ทรงศีล ไปกิน โดยท่านไม่อนุญาต หรือสมควรเก็บไว้กิน ไว้ฉันมื้อต่อไปได้ แต่ไม่เก็บไว้ให้ท่านแต่ตัดสินใจนำออกไป เพราะอยากกิน อยากได้ของท่าน

10. ทำของวัด ของเขตบุญเสียหายไม่ชดใช้ให้เท่าเดิม หรือ ดีกว่าเดิม

11. ไม่ถนอม ไม่ประหยัด ทรัพย์ทุกชนิดในเขตบุญ และ สาธารณสมบัติ ไม่ทำความสะอาด ไม่เก็บเข้าที่

12. ใช้น้ำ ใช้ไฟ อาหารการกิน ของใช้อื่นๆ ฟรี โดยไม่ชำระหนี้สงฆ์ให้เกินกว่าราคา มูลค่าของที่ใช้ และโดยไม่อนุญาตด้วยความเต็มใจ

13. แอบใช้ แอบทำให้เสียหาย ให้สิ้นเปลือง เท่ากับลักรัพย์+หนี้สงฆ์ +มุสา โกหก ปิดบัง ในเขตบุญ บาป 2 ต่อ ฯลฯ


ทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือกรรมใหญ่ เรียกว่า ผิดหนี้สงฆ์ ก็จะต้องประสบเคราะห์กรรม....คือ

1. ทำให้ลำบากยากจน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน

2. ทำให้มีปัญหา ด้านอาชีพการงาน ไม่เจริญก้าวหน้า ตกงาน

3. ทำให้มีหนี้สิน ที่ไม่มีทางปลดเปลื้อง หรือไม่มีปัญญาใช้

4. ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย ที่รักษาไม่หาย

5. ทำให้ครอบครัวไม่ปรองดอง ไม่ราบรื่น

6. ทำให้จิตใจอ่อนแอ เครียดง่าย โกรธง่าย ควบคุมตัวเองไม่ได้

7. ทำให้เสื่อมยศ เสื่อมเกียรติ เสื่อมความนิยมนับถือ

8. ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด มักจะทำบาปซ้ำเติมตัวเองร่ำไป

9. ทำให้อับจนปัญญา หาทางแก้ปัญหาใดไม่ได้ ตีบตัน

10. ทำให้เห็นผิดจากทำนองครองธรรม ต้องไปอเวจีมหานรก หลังความตาย


การชำระหนี้สงฆ์

1. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก (พระประธาน) (ถ้าบาปมาก ควรสร้างเองคนเดียวทั้งองค์)

2. สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก แบบปิดทองทั้งองค์ ซึ่งสามารถสร้างร่วมกับคนอื่นได้ เป็นคณะ

3. ชำระหนี้สงฆ์เป็นเงินไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต เพราะ หนี้ที่ทำมา คงไม่อาจชำระคราวเดียวได้หมด

(พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าจะชำระให้ครบถ้วนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอ)

4. ทำสิ่งใดเสียหาย ให้รีบชดใช้ ให้ดีกว่าเดิม มากกว่าเดิม


หลังจากรู้เรื่องหนี้สงฆ์แล้ว

1. ให้รีบชำระหนี้สงฆ์ทันที เพราะกรรมหนี้สงฆ์นี้รุนแรงมาก ทำมาหากินอย่างไรก็ไม่ขึ้น โรคที่เป็นจะไม่หาย ทุกข์จะไม่คลี่คลาย

2. หากทำผิดซ้ำอีก 2-3 คราว ไปโลกันต์ คือพบความวิบัติ ทั้งก่อนและหลังความตาย คือ ก่อนตาย จะมีแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิต


" คนที่หมั่นชำระหนี้สงฆ์ตลอดเวลานั้น ให้สังเกตดูก็ได้ว่า ชีวิตจะเริ่มดีขึ้น โรคเวรโรคกรรมจะหายขาด เงินทองที่เคยติดขัดหนี้สินที่เคยมีมากมายจะค่อยๆ ลดลงไปจนกลายเป็นคนมีเงิน อย่างน่าอัศจรรย์ "