วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
ถ้อยคำและสรรพนามที่ใช้กับพระสงฆ์
ถ้อยคำและสรรพนามที่ใช้กับพระสงฆ์