วัดนาคาราม
เลขที่ 65/2 ม. 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก   ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 0806925649
พระครูครุกิจจานุการ
พระครูครุกิจจานุการ

ชาติภูมิหลวงพ่อบุญศรี  ฐิติญาโณ

หลวงพ่อบุญศรี  ฐิติญาโณ  อายุ ๙๔   พรรษา ๗๓    ชื่อและนามสกุลเดิม คือ บุญศรี สระสี  เกิดวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ปีฉลู  ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ต.เปิด  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์

บิดา ชื่อ ยา  มารดา ชื่อ ยอด อาชีพเดิม ทำนา วิทยฐานะทางโลก  พ.ศ.๒๔๘๒ สำเร็จการศึกษา  ชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านโนนสั้น อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 

เมื่อ อายุครบบวช ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ปีจอ

ณ วัดหนองหลวง ต.เปิด อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  โดยมีพระอธิการที  อินฺทรปญฺโญ

วัดชัยมงคล  ต.เปิด  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้น พ.ศ. ๒๔๙๕  วิทยาฐานะทางธรรม  สอบได้นักธรรมโท  สำนักเรียน วัดราษฏร์ธานี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จากนั้นได้ออกเดินธุดงค์ ไปทั่วประเทศ  รวมทั้งได้ศึกษา พระธรรม และวิชาอาคมต่างๆ จากหลายอาจารย์ กระทั่ง  ปี พ.ศ. ๒๕00 ได้หยุดการธุดงค์ พร้อมทั้งสร้างวัดนาคาราม แห่งนี้ จนเจริญรุ่งเรืองถึง  ๖กันยายน ๒๕๖๒  ด้านการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดนาคารามพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์  อบรมที่วัดนาคารามเป็นประจำในสมัยนั้น   นอกจากนี้แล้ว ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  และสิ่งก่อสร้างในสมัยที่ท่านดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาส ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ได้สร้างอาคารวิปัสสนา ( ฐิติญาโณ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชครบ ๕0 ปี เป็นอาคารตึกทรงไทย ๓ ชั้น